Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις (Β' έκδοση)

Βασικές πληροφορίες για το βιβλίο

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου, με πολλές βελτιώσεις, συμπληρώνει τα κενά και τις παραλήψεις της προηγούμενης έκδοσης και επικαιροποιεί τις δυνατότητες της γλώσσας C. Επίσης έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο με την υποδειγματική επίλυση 18 πρότυπων ασκήσεων.

Η εκμάθηση της γλώσσας C κρίνεται απαραίτητη για κάθε νέο προγραμματιστή γιατί αποτελεί τη βάση πολλών σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού. Στο τέλος όλων των κεφαλαίων αναπτύσσονται χαρακτηριστικά παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία χρησιμοποιούν εντολές και έννοιες σχετικές με την ύλη του κεφαλαίου τόσο για την εμπέδωσή τους, όσο και για την εξοικείωση των προγραμματιστών με τις τεχνικές και τις λύσεις τις οποίες μπορεί ναπροσφέρει η γλώσσα C. Η ύλη του βιβλίου είναι αφιερωμένη στην αναλυτική περιγραφή της γλώσσας C (εκδόσεις C 89 και C 99 ).