Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις (Α' έκδοση)

Βασικές πληροφορίες για το βιβλίο

Η γλώσσα C , με τις χαρακτηριστικές ιδιότητες μιας γλώσσας μέσου επιπέδου και τη δύναμη της δομής της αποτελεί υπόδειγμα για την κατασκευή και πολλών άλλων γλωσσών προγραμματισμού. Η εκμάθηση της γλώσσας C κρίνεται απαραίτητη για κάθε νέο προγραμματιστή γιατί αποτελεί τη βάση πολλών σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.

Η ύλη του βιβλίου εκτείνεται σε οκτώ κεφάλαια και είναι αφιερωμένη στην αναλυτική περιγραφή της γλώσσας C (εκδόσεις C 89 και C 99 ).

Με τη συστηματική μελέτη της ύλης του βιβλίου ανακαλύπτουμε τον πλούτο και την ευελιξία του προγραμματισμού με τη γλώσσα C .

Συνολικά αναπτύσσονται και επεξηγούνται αναλυτικά 115 ολοκληρωμένα παραδείγματα προγραμμάτων με τη γλώσσα C .