Αλγοριθμική επίλυση ασκήσεων με τη γλώσσα C

Βασικές πληροφορίες

Η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια μιας γλώσσας προγραμματισμού δεν είναι ούτε ταλέντο ούτε απαιτεί ιδιαίτερη ικανότητα. Χρειάζεται υπομονή και προσπάθεια. Αρχικά απαιτείται  κατανόηση της θεωρίας (εντολών και τρόπος σύνταξης), στη συνέχεια μελέτη προτεινόμενων λυμένων ασκήσεων και τέλος δοκιμή και έλεγχος της επίλυσης αγνώστων εκφωνήσεων.

Το βιβλίο περιέχει εξήντα πέντε υποδειγματικές ασκήσεις λυμένες αναλυτικά, με συμβουλές και υποδείξεις για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων της γλώσσας C. Με συστηματικό τρόπο υποδεικνύονται οι δεξιότητες οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την επιτυχή επίλυση των προβλημάτων.

 

Με την προσεκτική μελέτη της ύλης του βιβλίου ανακαλύπτουμε τον πλούτο και την ευελιξία του προγραμματισμού με τη γλώσσα C